Test waar deze tekst komt te staan

INTERGROEPVERGADERING ACA NEDERLAND Notulen 1 februari 2020 Tijd: 13.30-16.00 uur Plaats: Boumankliniek, Prins Constantijnweg 131, Rotterdam Voorzitter: Lykele Notulist: Lianne Lezen: Commitment to service blz. 601 BRB Voorstelrondje: Rouvanna, Den Bosch, zondag: Steeds beter, deelnemer moeten weigeren wegens disfunctioneel en agressief gedrag. Steeds meer nieuwe mensen en opkomst. Steeds meer functies vervuld. Lianne, Schiedam, donderdag: Fijne meeting die support goed kan gebruiken. De ene week een meditatie meeting en de andere week wordt gelezen uit het Big Red Book, onderwerp zoekt voorzitter uit index. Rina, Rotterdam, maandag: Goedlopende groep, gemiddeld 12 mensen. Service goed vervuld. Bonnie, penningmeester, tijdelijk eventscoördinator, Eindhoven, zaterdagochtend: Zie Lykele Skype meeting met 5 mensen Jason, literatuurpersoon, Amsterdam, zaterdag: Sterke groep, groeiend. Dinsdag: loopt goed, er is een penningmeester nodig. Roel en Patricia bezoekers uit Schiedam (dinsdag). Patricia, Schiedam, dinsdag: Beginnend, 1 meeting gehad en zijn hier voor tips en suggestie. Lykele, voorzitter, Eindhoven, zaterdag: Groep gaat goed, posities ingevuld. 7 mensen is weinig. Overleg met elkaar voor agenda Afgesproken wordt om kwart voor 3 te pauzeren en daarvoor de hulpvraag uit Schiedam te bespreken. Notulen  Uit de groep “gezet”-> wegens disfunctioneel en grensoverschrijdend gedrag binnen de groep is er middels stemming besloten de persoon voor onbepaalde tijd te weigeren uit de groep. De persoon in kwestie heeft nu ook een terreinverbod. Verder goedgekeurd. Functies Penningmeester: Bonnie Aanbetaling gedaan Retreat. Literatuurpersoon: Jason Gaat goed, Tikkie werkt erg fijn! Evenementen: Bonnie en Maaike (is er niet) Datum en plaats van de retreat is bekend: laatste weekend van oktober in Heerlen. Thema en flyer komen nog, hoopt dat communicatie goed op gang komt om de rest te kunnen regelen. Open functies:  Vertaalcoördinator -> naar groepen brengen  Vaste notulist of voorzitter -> mag je voorzitter en afgevaardigde van een groep zijn? -> WSO skypevergadering AA conventie: Willen wij daarin participeren? Er worden wat opties gedeeld, we kunnen het simpel houden met een literatuurtafel en een meetingruimte.  Bonnie, Patricia, Jason en Lianne stellen zich beschikbaar om het weekend te helpen.  Verder support vragen van groepen. Hulpvraag Schiedam Zijn een meeting begonnen met het werkboek, benieuwd naar ervaringen en tips. Jason en Bonnie delen ervaringen met het werken uit het werkboek. Ook het leeswerk kan net als de vragen worden meegenomen in de meeting. Steeds afstemmen met elkaar wat goed voelt. Prijzen literatuur Dacht dat lijst aangepast moest worden maar dat hoeft niet. In de laatste kolom staan de prijzen in dollar terwijl er euro boven staat, prijzen gaan dus nog iets omlaag.  Aan BRB verdienen we 5euro terwijl we iets verliezen bij de rest. Functie beschrijvingen  “Corrigeert vertalers waar nodig": wat houdt dat in?  Service positie periode.  Richtlijnen ambtstermijn: - Verschillend of hetzelfde?  Dezelfde richtlijnen: - Min. 1 jaar in het programma - Minstens 1x IG vergadering bijgewoond - Voor 1 jaar, max. 3 jaar. Ieder jaar wel opnieuw gestemd. - Geen dubbele posities - Losse richtlijnen of mentoren, goede overdracht met invulling naar behoeven. - Commitment to service uit BRB + onze lijst De rest van de functie beschrijvingen kijken we na met Big Book.  Volgende keer bespreken. Rondvraag Contactpersoon literatuur is er nu niet, vraag naar contactpersoon is er wel. Datum volgende IG vergadering 28 maart in Eindhoven om 13.00 uur

Intergroepvergadering ACA Nederland

Notulen 8 december 2019

Starttijd :  13:00 - !6:00 uur

Plaats : Bossche Steunpunt Zelfhulp, Sonniusstraat 3, Den Bosch

 

 

Anouk zit voor, Anouk notuleert

 

Gelezen : commitment to service blz 601/602

 

Rondje groepen :

Lykele, Eindhoven : grote gezonde groep, soms zelfs 18 mensen

Arjan, webmaster, woensdag Den Bosch + skype, : beide groepen gaan goed. In Den Bosch 3 a 4 mensen, bij de skype-groep 5 a 10…Bij de woensdag in den Bosch is een experiment met zoom-deelname gedaan…Dit liep niet goed, het geluid was te zacht.

Dirk, Peer : Dirk wil de meeting opzeggen. Hij heeft 3 x alleen gezeten. Hij heeft geen steun van Antwerpen of Eindhoven ondervonden

Tevens wil Dirk het vertalingscontract opzeggen. Hij blijft wél betrokken bij Intergroep.

Bonnie, Penningmeester, tijdelijk eventscoordinator, Eindhoven Zaterdag. Zie Lykele..

Rina, Rotterdam + Schiedam : Wij hebben momenteel een roulerend vertegenwoordiger. Bij de Rotterdamgroep zijn sinds kort ook mannen welkom. De Rotterdamgroep loopt goed, soms tot 18 bezoekers…Schiedam loopt ook goed.

Het boek wat aan Peer was gedoneerd gaat nu naar Schiedam.

Anouk, Amsterdam zondagavond : Alle meetings in Amsterdam lopen ok.

Jeroen, zaterdagochtend Amsterdam : Zaterdagochtend loopt heel goed. De groep wil een ACA-dag organiseren. Financieel zitten ze zeer ruim. Het gemiddelde aantal bezoekers is 10 tot 14. Er zal worden afgedragen aan WSO en IG

Dinsdagmeeting Amsterdam : 6 – 10 bezoekers, loopt goed.

 

Arjan vertelt dat Marc zich kandidaat heeft gesteld als vice-voorzitter literatuur voor Europa. Tevens heeft Marc een nieuwe Nederlandse intergroep opgezet. Die Intergroep zou de 12 & 12 kunnen uitgeven. De Intergroep gaat er met mijn werk vandoor…Zo meent Marc. We zouden het beste kunnen praten met de WSO. Charlie heeft hierin hulp aangeboden…We zouden op papier moeten zetten, wat er gedaan kan worden voor één intergroep. De meetings die online zijn, zijn lid van Marc’s intergroep. Dit alles gaat via het zoomkanaal.

Er is echter nooit toestemming gevraagd om het zoomkanaal, wat op persoonlijke titel staat, te gebruiken voor ACA – meetings. Zoom is privé, Arjan en Marc betalen en het staat op Marc’s email.

 

 

Webmaster : De NL vertalingen van Waslijst, stappen en tradities en nog e.e.a. staan al ruim een half jaar op de NL en WSO websites. Het format echter niet.

Penningmeester : Loopt goed. Jason werkt met tikkie, dat werkt goed.

Vertaalcoordinator : Teleurstellend dat het werk wat goed op stoom was stil is komen te liggen. Gevoel dat het vice-voorzitterschap op mijn bord is geschoven. Het vertaalwerk is blijven liggen. Ik had er eerst plezier in, maar nu niet meer. Geen enkel contact met andere leden vertaalgroep gehad. De vertaalcommissie funktie blijft open. Lykele is nog wel bezig met vertalingen. Jeroen heeft toegang tot de google-drive…Het wachtwoord zal veranderd moeten worden.

 

Open funkties :

Eventscoordinator. Maaike is verkiesbaar voor deze funktie. Het gaat om een tijdelijke invulling waarbij zij meeloopt met Bonnie. Maaike heeft al eerder conventies georganiseerd in een ander stappenprogramma. Werkt met een sponsor in een ander programma, heeft service gedaan op verschillende niveaus..Er wordt unaniem besloten, dat zij een jaar gaat meelopen met Bonnie.

De funktie vaste voorzitter van de intergroep is ook open. Lykele wil hierover denken om dit op zich te nemen. Bij de notulen zullen ook de funktie-voorwaarden voor deze funktie worden meegestuurd.

 

 

Rosanna en Susan komen nog binnen, beiden afgevaardigden van de zondag-groep Den Bosch. De Den Bosch-groep begint weer aan te trekken en te groeien. De deelnemer,die voor spanningen zorgte is uit de groep gezet. De serviceposities zijn beter vervuld. 

 

Locatie retreat :

in Nederland is alles veel duurder. Voeren is het goedkoopst. Eikholt in Heeren lijkt heel ok in een mooi bosrijk gebied. De catering moet dan alleen nog apart geregeld worden. Er moet een flyer gemaakt worden. Mike gaat de boeking doen. Elizabeth kan de boeking ook doen. De factuur moet naar Bonnie.

Roterdam had als onderwerp ingebracht : kinderen en teenagers op meetings.  In Rotterdam was een keer voorgekomen dat iemand van 14 aan de meeting wilde meedoen. Het is een aantal keren gebeurd. Eventueel zou er een alateenmeeting kunnen worden opgezet. Anouk zegt dat het autonoom per groep bepaald kan worden, in hoeverre je kinderen/jonge mensen toelaat.

 

De volgende intergroepvergadering zal zijn op zaterdag 1 februari in Rotterdam.

De locatie zal zijn : Boumankliniek, Prins Constantijnweg 131 in Rotterdam. De vergadering duurt van 13:30 – 16:30.

 

 

 

 

ACA Nederland Intergroepvergadering IG 598 

Agenda 1 februari 2020 

13:30 – 16:30 Boumankliniek, Prins Constantijnweg 131, Rotterdam

 

 

Openen met de ACA sereniteit of eenheid gebed

Lezen p 601 commitment to service

 

Voorstelrondje/rondje groepen

 

Goedkeuring notulen

 

 

Commissierapporten

Secretaris : Anouk

Webmaster : Arjan

Penningmeester : Bonnie

Literatuur : Jason

Evenementen : Bonnie + Maaike

 

 

Open Funkties

Vertaalcoordinator

Vaste Notulist/Voorzitter

 

 

Agendapunten

AA - conventie

Locatie retreat 2020

Prijzen literatuur

Funktie -beschrijvingen

Communicatiekanalen dwz zoom/slack

Predatory behaviour

 

Call for Loving Parent Shares