Concept Notulen Intergroep Nederland

 

Datum : 25 augustus 2019

Tijd : 12:30 – 15:30

Locatie : Jacob Obrechtstraat 92, Amsterdam

 

Aanwezig : Mary, Bonnie, Arjan, Brigitte, Martha, Jeroen, Jason, Declan, Anouk

 

Opening met het sereniteitsgebed in de wij-vorm

 

Voorlezen ‘suggested commitment to service’ op pag 601 BRB

 

Voorstelrondje

 

Mary, groep gaat goed, Eindhoven heeft geen GR

Bonnie, penningmeester

Brigitte, representeert Antwerpen, Den Bosch is homegroep

Arjan, webmaster, Den bosch is stabiel

Declan, dinsdagavond Amsterdam, veel nieuwe mensen, groep gaat goed

Martha, bezoeker uit Eindhoven

Jeroen, zaterdag Amsterdam, groep gaat goed, sterke groep

Jason, literatuur

Anouk, secretaris, zondagavondgroep Amsterdam

Arjan deelt ons de excuses van Marc voor zijn afwezigheid. Marc is overspannen en heeft akelige dingen in zijn familie meegemaakt de laatste tijd.

 

Goedkeuring notulen

 

Geen opmerkingen inhoud notulen. Alle paginas van de vorige notulen zijn goedgekeurd.

 

Verslaglegging intergroepfunkties

 

Vertaalcommissie, Jeroen doet verslag als vice-voorzitter vertalingen. Alles ligt heel mooi op schema en gaat goed. Het gele werkboek is al aan zijn 2e review en kan al snel naar de WSO voor goedkeuring. Het nieuwkomersboekje is ook al ver op weg

 

Secretaris, geen groot nieuws, agenda + notulen samengesteld, emails beantwoord.

 

Evenementencommissie, Op 1 september is er een dag met lunch in Eindhoven. Er was sprake van op de mail dat er een ACA-dag ook nog zou zijn op dezelfde datum als de retreat. Dit is geen doen. Hiermee wordt ook het retreat-weekend en de retreat-commissie niet gesteund. Wij willen dat kenbaar wordt gemaakt aan alle groepen dat de ‘aca-dag’ niet doorgaat voor nu, maar kan worden uitgesteld naar een later tijdstip. Verder zijn de inschrijvingen voor de retreat erg matig. 40 personen, terwijl er 55 nodig zijn om break-even te komen.

 

Webmaster, de webpagina is niet groot genoeg. Het idee is om naar de website-opzet van de WSO over te stappen. Je zou dit in samenwerking als team moeten doen en je dan ook met de tekst bezighouden. Er komt duidelijk naar voren dat de webmaster niet alles zomaar op de website kan plaatsen. Er moet groepsconsensus over zijn. We hebben het ook over de backup wachtwoorden en de backup telefoonnummers. Deze moeten bij de secretaris bekend zijn. De webmaster zal deze gegevens aan de secretaris doorgeven. Wij hebben vandaag geen deelnemers per skype, maar skype is ook niet zo handig. We kunnen beter overschakelen op ‘zoom’.

 

Penningmeester, zie financieel overzicht. De penningmeester heeft een concept voor een budget opgesteld. Er staat momenteel 7298,14 euro op de rekening. Er moet nog 3000 aan de retreatlocatie worden betaald.

 

Literatuur, zie overzicht. De volgende keer zal de literatuurpersoon met een voorstel komen om de prijzen van de boeken iets te verhogen. Een andere vraag is of de boeken verzekerd zijn als ze bij hem in zijn opslagplaats staan. Er wordt voor de retreat nog een bestelling bij WSO geplaatst.

 

Agendapunten

 

Abuse of power, ingebracht door dinsdagavond Amsterdam en eenheid/1e + 2e traditie zaterdagochtend Amsterdam

De vertegenwoordiger van de Nederlandse intergroep zou een voorbeeld van herstel moeten zijn en dat is nu niet het geval. Er is sprake van misbruik van titels en autoriteit. Het vertrouwen in deze persoon is er niet meer. Tevens is er sprake van 13e stap-issues betreffende deze persoon. Het voorstel is dat deze persoon onmiddellijk en voor onbepaalde tijd uit zijn funkties wordt ontheven. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 2 personen zullen dit nieuws persoonlijk aan de betreffende persoon vertellen.