De Twaalf Stappen van ACA

1) We erkenden dat we machteloos stonden tegenover de gevolgen van alcoholisme of een andere familie-disfunctie; dat ons leven stuurloos was geworden.

2) Kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons gezond verstand weer kon herstellen.

3) Besloten onze wil en onze levens over te geven aan de zorg van God, zoals wij God persoonlijk ervaren.

4) Maakten een grondige en onbevreesde morele inventaris op van onszelf.

5) Bekenden aan God, onszelf en iemand anders de ware aard van onze misstappen.

6) Waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.

7) Vroegen God nederig onze tekortkomingen weg te nemen.

8) Maakten een lijst van alle personen die we schade hadden berokkend en kwamen tot de bereidheid het met hen allen goed te maken.

9) Maakten het, waar mogelijk, rechtstreeks weer goed met deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.

10) Gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en als we een fout maakten, erkenden we dit direct.

11) Trachtten door gebed en meditatie ons bewuste contact met God, zoals wij God persoonlijk ervaren, te verbeteren. Daarbij streven wij er slechts naar Gods wil voor ons te leren kennen en om de kracht die uit te voeren.

12) Nadat deze stappen ons tot spiritueel ontwaken hadden geleid, probeerden we deze boodschap over te brengen aan hen die nog lijden en deze principes in al ons gedrag te beoefenen.

 

Download De 12 Stappen als PDF

© Adult Children of Alcoholics & Dysfunctional Families
Proefvertaling IG#598 ter goedkeuring van de ACA WSO