De Andere Waslijst

 

1) Om onze angst voor mensen en isolement te verbergen, worden we – tragischerwijs – juist de autoriteitsfiguren die anderen bang maken en ervoor zorgen dat zij zich terugtrekken.

2) Om te voorkomen dat we verstrengeld raken met anderen en onszelf daardoor kwijtraken, worden we uiterst zelfvoorzienend. We minachten de goedkeuring van anderen.

3) We maken mensen bang met onze boosheid en de dreiging van kleinerende kritiek.

4) We domineren anderen en verlaten hen voordat zij ons kunnen verlaten, of we vermijden iedere relatie met afhankelijke mensen. Om niet gekwetst te worden, isoleren we ons en dissociëren we, waarmee we in feite onszelf in de steek laten.

5) We leven vanuit het oogpunt van een dader en worden in onze belangrijke relaties aangetrokken tot mensen die we kunnen manipuleren en overheersen.

6) We zijn onverantwoordelijk en egocentrisch. Ons opgeblazen gevoel van eigenwaarde verhindert dat we onze tekortkomingen zien.

7) We zorgen ervoor dat anderen zich schuldig voelen als zij voor zichzelf proberen op te komen.

8) We onderdrukken onze angst door afgestompt en verdoofd te blijven.

9) We haten mensen die het slachtoffer spelen en smeken om gered te worden.

10) We ontkennen dat we zijn gekwetst en onderdrukken onze emoties door de dramatische uiting van “schijn”-gevoelens.

11) Om ons te beschermen tegen zelfbestraffing voor het niet hebben kunnen “redden” van het gezin, projecteren we onze zelfhaat op anderen en straffen we hen in plaats van onszelf.

12) Ons enorme gevoel van gemis, veroorzaakt door verlating in de thuissituatie, proberen we in bedwang te houden door meteen met relaties te breken die onze “onafhankelijkheid” bedreigen (niet te intiem).

13) We weigeren toe te geven dat we beïnvloed zijn door familie-disfunctie, of dat er thuis disfunctie was, of dat we destructieve opvattingen en gedragingen van de familie geïnternaliseerd hebben.

14) We doen alsof we in geen enkel opzicht lijken op de afhankelijke mensen die ons opgevoed hebben.

 

© Adult Children of Alcoholics & Dysfunctional Families
Proefvertaling  V5.98 IG#598 ter goedkeuring van de ACA WSO

Download De Andere Waslijst als PDF