De Twaalf Tradities van ACA

1) Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te staan; persoonlijk herstel is afhankelijk van de eenheid in ACA.

2) Voor ons groepsdoel is er uiteindelijk slechts één autoriteit: een liefhebbende God, zoals deze zich in ons groepsgeweten manifesteert. Onze leiders zijn slechts dienaren die vertrouwen genieten; zij overheersen niet.

3) De enige voorwaarde voor lidmaatschap van ACA is een verlangen om te herstellen van de gevolgen van het opgroeien in een alcoholische of anderszins disfunctionele familie.

4) Elke groep is zelfstandig, behalve bij kwesties die andere groepen of ACA als geheel aangaan. We werken samen met alle andere Twaalf-Stappen programma’s.

5) Elke groep heeft slechts één hoofddoel: de boodschap uitdragen aan het volwassen kind dat nog steeds lijdt.

6) Een ACA-groep mag nooit een gerelateerde organisatie of initiatief van buiten ondersteunen of financieren, noch de naam van ACA ermee verbinden. Hierdoor vermijden we problemen rond geld, eigendom en prestige die ons van ons hoofddoel kunnen afleiden.

7) Elke ACA-groep behoort volkomen zelfvoorzienend te zijn en financiële bijdragen van buiten het programma af te wijzen.

8) Adult Children of Alcoholics / Dysfunctional Families dient altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen wel met betaalde krachten werken.

9) ACA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar we mogen wel dienstraden of comités in het leven roepen, die rechtstreeks verantwoording schuldig zijn aan hen die zij dienen.

10) Adult Children of Alcoholics / Dysfunctional Families heeft geen mening over kwesties van buiten het programma; daardoor kan de naam van ACA nooit betrokken raken bij publieke meningsverschillen.

11) Ons beleid ten aanzien van publiciteit is gebaseerd op aantrekkingskracht en niet op reclame. Wij handhaven persoonlijke anonimiteit tegenover de pers, radio, TV, films en andere publieke media.

12) Anonimiteit is de spirituele grondslag van al onze tradities; deze herinnert ons eraan dat principes voorrang hebben boven persoonlijke belangen.

 

Download De 12 Tradities als PDF

© Adult Children of Alcoholics & Dysfunctional Families
Proefvertaling IG#598 ter goedkeuring van de ACA WSO